Thema’s

Open Monumentendag 2013

“Het thema Macht & Pracht biedt gelegenheid om delen van de lokale en regionale geschiedenis over macht, democratie, diplomatie, vrede en rechtspraak aan de orde te stellen en daar diverse soorten gebouwen bij open te stellen. Aanleiding voor het thema vormen 300 jaar Vrede van Utrecht en 200 jaar Koninkrijk”.

Lees het activiteiten verslag


Open Monumentendag 2014

“De Open Monumentendag van 2014 staat in het teken van het thema OP REIS. Daarmee zal de aandacht uitgaan naar alle soorten van vervoer en transport, zowel van mensen als van goederen die door de eeuwen heen op reis gingen, via het water, het spoor, de weg en de lucht. Dat betekent ook dat de middelen zelf, historische schepen, treinen, auto’s en vliegtuigen, oftewel het mobiele erfgoed, een grote rol zullen spelen, naast de gebouwen die te maken hebben met vervoer en met reizen”.

Lees het activiteiten verslag


Open Monumentendag 2015

Het landelijke thema van dit jaar,“Kunst & Ambacht”, heeft niet alleen ons als organisatoren, maar ook vele eigenaren geïnspireerd om mooie openstellingen en bijzondere activiteiten te organiseren. Bezoekers hebben zo kunnen genieten van ambachtelijk stucwerk, wandschilderingen, tegeltableaus, glas-in-lood ramen, houtsnijkunst en het goud en zilver. Enthousiaste vakmensen gaven demonstraties waarbij traditioneel ambachtelijk werk hand in hand gaat met moderne toepassingen. En op Open Monumentendag opende de samen met museum Swaensteyn tot stand gekomen tentoonstelling over de artistieke ontwikkeling als ontwerper van meubels van de met Voorburg verbonden ‘Piet Klaarhamer, leermeester van Gerrit Rietveld’. Daarnaast waren ook andere monumenten open waardoor bezoekers de verscheidenheid uit bovengenoemd citaat goed hebben kunnen ervaren.

Lees het activiteiten verslag


Open Monumentendag 2016

Op deze Open Monumentendag hebben Iconen en symbolen centraal gestaan. Het gaat dan om monumenten met een iconische waarde in het landschap of in de stad. En om beelden en tekens met een bijzondere betekenis, die zichzelf overstijgt. Stuk voor stuk nauw verbonden met onze individuele en nationale identiteit en cultuur.

Bekijk de foto’s. Zie hier.

Speciaal voor deze Open Monumentendag hebben Joke van Vels en Kiek de Vreught een presentatie gemaakt “Symboliek op begraafplaatsen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk”. Zie hier


Lees het activiteiten verslag.


Open Monumentendag 2017

Op deze Open Monumentendag was het thema Boeren, Burgers en Buitenlui.

De stadsomroeper trok met deze uitroep de aandacht van het publiek en kenschetste daarmee tevens de bewoners van stad en land, plus de rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema verwijst naar hun onderlinge band door de handel, grondstoffen, voedsel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. En het geeft de verbinding aan met gebouwen, monumenten en andere objecten. Denk aan boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuindercomplexen, molens, markten, waaggebouwen, pakhuizen, winkels, buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een breed assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Lees het activiteitenverslag.


Open Monumentendag 2018

Op deze Open Monumentendag was het thema In Europa.

Het thema ‘In Europa’ is gerealiseerd met een scala aan activiteiten
• Een scratchconcert in de H.H.Petrus en Pauluskerk te Leidschendam
• Pax Romana met Romeinse re-anactors bij Huize Arentsburgh en muziek van Windkracht 3
• Busdienstregeling met historische bussen van het Haags Busmuseum
• Themalezingen in Huize Arentsburgh
• Rondleidingen door de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg
• Rondleidingen en themalezingen in Tennispark Vreugd & Rust
• Kinderkunstproject met tentoonstelling van de gemaakte kunstwerken in diverse monumenten
• Monumentenbustour senioren

Lees het activiteitenverslag.


Open Monumentendag 2019

Met het thema ‘Plekken van Plezier’ sloten we aan bij hetzelfde thema van de‘European Heritage Days 2019’. Naast het openen van veel fraaie, unieke monumenten bood het thema uitgelezen mogelijkheden om een feestelijke Open Monumentendag voor iedereen te realiseren, met tal van plezierige activiteiten. De gemeente speelde op het thema in met ‘Beleef je trouwdag opnieuw’ en het Huygens Festival verzorgde gratis klassieke muziek uitvoeringen in de Oude Kerk, Franse Kerk, Museum Swaensteyn, Huygens’ Hofwijck, Brugman Atelier, Kinderboekwinkel in de Wolken en op de pendelboot Hadrianus.
Huygens’ Hofwijck werd een Plek van Plezier voor kinderen waar het verleden werd beleefd met oud Hollandse spellen, zoals hoepelen, beuningen, kegelen en touwtje springen.


Open Monumentendag 2020

Nederland barst van de leermonumenten. Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van leren in ons land? Een van de eerste scholen in Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750 n.Chr. Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle jongens in het Frankische rijk moesten leren lezen, schrijven, zingen en bidden. Na de kloosterscholen volgden dorpsscholen, en in 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland honderden schoolgebouwen neergezet. Inmiddels barst Nederland van de (oude en nieuwere) leermonumenten: ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, dansscholen, sportscholen, enzovoorts.

Al deze gebouwen, maar óók heel veel andere monumenten, zijn kandidaat om als leermonument een hoofdrol te spelen tijdens Open Monumentendag 2020! Met het thema Leermonument sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Heritage and Education’.