Bestuur Open Monumentendag

De Open Monumentendag kan slechts worden gerealiseerd door de inspanningen van een groot aantal mensen die belangeloos in touw zijn voor deze dag.
Naast de vele vrijwilligers die op de Open Monumentendag zelf in touw zijn, wordt het werk verricht door een bestuur en een kern-werkgroep.

Bestuur
Cees Postema Voorzitter
Nettie de Jong  Secretaris/Penningmeester
Rob Hanzon

Kern-werkgroep
Annebet Willink
Joke van Vels
Kiek de Vreught

ANBI verantwoording Open Monumentendag

De Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Een van de vereisten van deze erkenning is dat de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg informatie over de stichting openbaar moet maken.
Op deze pagina geven wij hierbij info en voldoen daarmee ook aan de vereisten van de belastingdienst.

Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg

RSIN nummer          8218.76.879
KvK Nummer           27368088
Internet adres          www.omd-lv.nl
E-mail                       info@omd-lv.nl
Telefoonnummer    +31 070 369 32 33

Doelstelling
De Stichting zet zich in voor het vergroten van de belangstelling en het draagvlak voor het behoud en de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed bij alle bewoners van de gemeente. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de drie kernen van de gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) staan hierin centraal.

Bestuurders
C. Postema (Cees), voorzitter
N.A. de Jong (Nettie), secretaris/penningmeester
R. Hanzon (Rob)

Beloningsbeleid     De bestuurders verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos
Activiteiten              Het Activiteitenverslag 2016 vindt u hier
Jaarrekening           De jaarrekening 2016 vindt u hier
Jaarverslag              Het jaarverslag 2016 vindt u hier
Beleidsplan             Het beleidsplan 2017 vindt u hier