Tennispark Vreugd en Rust

Verscholen tussen de eeuwenoude bomen van Park Vreugd en Rust ligt het prachtige tennispark Vreugd en Rust met zes tennisbanen, gelegen op wat ooit Prinses Marianne’s moestuin was (de oude muurtjes ervan staan nog altijd overeind). Prinses Marianne was een dochter van koning Willem I.

Het clubhuis is opgetrokken vanuit de fundering van de toenmalige plantenkas, welke deel uitmaakte van de moestuin. De smeedijzeren spanten en glasroeden zijn nog waarneembaar. Dit vormt ook de reden dat de kantine uitgeroepen werd tot monument.

Het dak rust op de vier muren en drukt de vier muren als het ware uit elkaar. Om dit op te vangen zou een  een zware muurconstructie nodig zijn.  Door het gebruik aan de binnenkant van het dak van ijzeren trekstangen en bogen, aan te draaien door schroefdraad, wordt de zijdelingse kracht verminderd. Het dak rust voornamelijk loodrecht op de muren en drukt dus de muren niet uit elkaar. Met de ontwikkeling van het gebruik van metaal bij bouwwerken aan het eind van de 19de eeuw kwam deze techniek in zwang.

Programma
11.00 uur Opening expositie historie Vreugd en Rust op panelen
11.15 uur Lezing Kees van der Leer ‘Vreugd en Rust: Mythen ontmaskerd’
11.45 uur Rondleiding Park door Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg
13.00 uur Montessorikoor Montekori zingt
13.30 uur Lezing Kees van der Leer ‘Vreugd en Rust: Mythen ontmaskerd’
14.00 uur Rondleiding Park door Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg
15.00 uur Vintage tennis