Overzicht openstellingen en activiteiten 2018

Huize Arentsburgh

Voor het eerst toegankelijk voor publiek tijdens Open Monumentendag!

Lezing Bert van de Valk over:

  • Het landschap van West Nederland ten tijde van de Romeinen
  • Forum Hadriani verbonden met de buitenwereld

Tijden lezingen: 11.30 en 13.30 uur

Lees meer over de historie….

Arentsburghlaan 3, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

rondleidingenkinderen

Park Arentsburgh 

In het park toont Vereniging Pax Romana het burgerleven langs de Limes in het Romeinse Nederland van de 1ste eeuw na Christus in de vorm van ambachten in het kampleven, zoals koken, houtbewerken, leerbewerken en koperkloppen.

De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg geeft twee rondleidingen door het park en er staat een kraam met archeologische vondsten.

Hans van Gastel toont zijn collectie Romeinse munten.

Lees meer over de historie…

Arentsburghlaan 3, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

rondleidingenkinderen

Buitengoed Dorrepaal

De benedenverdieping van de statige villa is geopend en ook in de kelder kan worden gekeken.
In de villa en in de mooie theetuin is koffie en thee verkrijgbaar.
Loop het Ommetje Dorrepaal of bezoek het Kabouterbos dat een bezoekje waard is voor kinderen.

Expositie van het Grote Kinderkunstproject in samenwerking met SenW.

Lees meer over de historie…

Westvlietweg 115 | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

rondleidingenetendrinkenkinderen

Huygens’ Hofwijck

Doorlopend rondleidingen door huis en tuin.

Optredens Huygens Festival.

In de oudhollandse keuken worden filmpjes getoond in het kader van de tentoonstelling “De Gouden Eeuw aan de Vliet”.

Lees meer over de historie …

Westeinde 2a, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

rondleidingenkinderen

Kinderboekwinkel In de Wolken

Loop gerust de winkel binnen en kijk naar het plafond met haar bijzonder stucwerk.

Optreden Huygens Festival.

Tussen 15.00 – 16.00 uur workshop rondom Romeinen voor kinderen vanaf 8 jaar. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 167, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

kinderenmuziek

Franse Kerk

U bent van harte welkom om rond te kijken in de kerk. Er staan gastvrouwen/gastheren klaar die meer informatie kunnen geven over deze Franse Kerk.

Diapresentatie over de geschiedenis van de kerk die gesticht werd door uit Frankrijk gevluchte hugenoten.

Optredens in het kader van het Huygens Festival.

Lees meer over de historie…

Franse Kerkstraat 24, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

muziek

Museum Swaensteyn (voorheen Stadsmuseum)

In de Oudheidskamer van het museum liggen archeologische vondsten van het Romeinse Voorburg. Een museummedewerker geeft uitleg.

Speurtocht voor kinderen over de Romeinen door het museum. De speurtocht kan door kinderen bij de balie van het museum afgehaald worden.

Optreden Huygens Festival.

In 2017 is het precies 375 jaar geleden dat Constantijn Huygens zijn buitenplaats Hofwijck in gebruik nam. In het teken van de viering is de film Met Constantijn Huygens naar Venetië. The movie. gemaakt en wordt deze doorlopend in het museum getoond.
Meer informatie over de film …

Lees meer over de historie…

Herenstraat 101, Voorburg | Zaterdag 10.00–17.00 uur

Kunstuitleen

Bekijk de drie verdiepingen van het smalste pandje van Voorburg.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 92, Voorburg | Zaterdag 11.00–17.00 uur

Huize Swaensteyn

Let eens op de houten sleutelstukken van de balkconstructie en houten schouwen in het huis; glas-in-lood uit 1632 met zwaanmotief; ijzeren hang en sluitwerk met zwaanmotief; tegeltableaus en ornamenten gevel.

Informatie over de geschiedenis van Huize Swaensteyn ligt klaar voor de bezoekers.

Expositie van Het Grote Kinderkunstproject i.s.m. SenW.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 72 – 74, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingenkinderen

’t Swaentje

Werd gebouwd eind 16de eeuw. Heeft verschillende bestemmingen gehad, o.a. was hier een bakkerij gevestigd.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 76, Voorburg

Oude of Martini Kerk

De werkgroep Oude Kerk Open heeft gezorgd voor gidsen om deze dag belangstellenden te ontvangen en hen desgewenst over de Oude Kerk te informeren.

Het carillonconcert wordt tussen 16.30 en 17.00 uur gegeven door Gerda Peters, de beiaardier van Voorburg. Zoals altijd is dat een Open Toren-concert. Tijdens het bespelen van het carillon kunnen belangstellenden de toren beklimmen om haar concert van nabij mee te maken. De klimmers moeten wel ouder dan ca. acht jaar zijn, goed ter been en vrij van hoogtevrees. Bovendien is de beiaardier te volgen op een videoscherm.

Optredens Huygens Festival.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 77, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingenmuziek

Sophia Bewaarschool

De Sophia Bewaarschool is een goed voorbeeld van het lossere neoclassicisme uit de 2de helft van de 19de eeuw, waarin meer aandacht is voor vrijere vormen dan tijdens de strenge neo-Grecperiode (laat neoclassisisme/vroege neorenaissance). Het gebouw deed tot 1986 dienst als school.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 2, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.00 uur

rondleidingen

Tennispark Vreugd en Rust

Programma
11.00 uur Opening fotoexpositie
11.15 uur Lezing Kees van der Leer ‘Een mythe ontmaskerd’
11.45 uur Start rondleiding Park door Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg
13.00 uur Montessorikoor Montekori zingt
13.30 uur Lezing Kees van der Leer ‘Een mythe ontmaskerd’
14.00 uur Rondleiding Park door Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg

Lees meer over de historie…

Oosteinde 5, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingen

Sint Martinuskerk

De gehele dag:

  • Ontvangst door gastheren en -vrouwen
  • Aan de hand van een brochure bezichtigen kerkgebouw
  • Speurtocht voor kinderen met volwassenen

Lees meer over de historie…

Oosteinde 56, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

rondleidingenkinderen

Molen De Vlieger

Er zijn rondleidingen met uitleg over de werking van de molen. Bij voldoende wind draaien de wieken en wordt het polderwater weggemalen. Dat is goed te zien bij de ingang van de molen aan het Essepad.

In het kader van het thema ‘In Europa’ is hier de fototentoonstelling ‘Molens in Europa’ te zien, waarin de historische ontwikkeling van molens in, en de komst van molens naar, Nederland wordt verduidelijkt.

Lees meer over de historie…

Essepad 3, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.30 uur

rondleidingenkinderenexposities

Dr. Neherlaboratorium

Het Dr. Neherlaboratorium dateert uit 1955 en is ontworpen door architect J.S. van Embden. Het complex is typisch voor de periode van de wederopbouw: praktisch en zakelijk.

Rondleidingen door de monumentale gedeelten van het pand. De toren is om veiligheidsredenen niet toegankelijk.

In 2017 is het precies 375 jaar geleden dat Constantijn Huygens zijn buitenplaats Hofwijck in gebruik nam. In het teken van de viering is de film Met Constantijn Huygens naar Venetië. The movie. gemaakt en wordt hier doorlopend getoond.
Meer informatie over de film …

Expositie van Het Grote Kinderkunstproject i.s.m. SenW.

Lees meer over de historie…

Neherpark 5, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

rondleidingenkinderenexposities

Raadhuis Leidschendam

Het gemeentehuis is in 1940 gebouwd naar ontwerp van architect Alexander Kropholler in de stijl van de Delftse School. Het gemeentehuis werd gebouwd als onderkomen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente die ontstond na de in 1938 opgeheven gemeente Veur en Stompwijk. In 1941 opende toenmalig burgemeester Hendrik Banning het pand.

Rondleidingen door het pand.

Lees meer over de historie…

Raadhuisplein 1, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

rondleidingen 

Het Veur Theater

Lees meer over de historie…

Damlaan 44, Leidschendam | Zaterdag vanaf 13.00 uur

etendrinken

Houtzaagmolen De Salamander

Gehele dag: 11.00 – 17.00 uur
Molenaars zagen uit een eiken stam grote planken en leggen het zaagproces uit. Gidsen leiden bezoekers rond door de molen. Houtdraaiers demonstreren hun vaardigheden.

Kinderen
Kinderen maken met de figuurzaag een mooi voorwerp, maken kleurplaten of spelen met houten blokken.

Voor kinderen vanaf 6 jaar – om met hun ouders te spelen –  verschillende opdrachten en spelletjes die een beeld geven uit het leven van de Romeinen. Zoals het ontcijferen van een Romeinse tekst, en het spelen van het Molen- en Walnotenspel. Aan het einde van alle opdrachten wacht een Romeinse versnapering.

Expositie van het Grote Kinderkunstproject i.s.m. SenW op het Molenterrein
Basisschoolleerlingen hebben onder leiding van lokale kunstenaars kijkdozen vervaardigd met als thema ‘In Europa’. Op het molenterrein een expositie van dit Kinderkunstproject.

Lees meer over de historie…

De Wiek 19, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingenkinderen

H. Petrus en Pauluskerk

10.00 uur:
Opening door de wethouder en optreden Showband

10.00 – 15.00 uur
Scratch-concert met als thema ‘Een muzikale reis door Europa’ o.l.v. dirigent Martin van der Brugge – een mix van klassiek en modern passend bij het thema ‘In Europa’

14.30 – 15.00 uur
Uitvoering scratch concert voor publiek

De gehele dag:

  • De gehele dag ontvangst door gastheren en -vrouwen
  • Aan de hand van een brochure bezichtigen kerkgebouw
  • Speurtocht voor kinderen met volwassenen
  • Aanbod ontsteken intentielicht in één van de kapellen
  • Expositie van Het Grote Kinderkunstproject i.s.m. SenW

Lees meer over de historie…

Sluiskant 28 – 29, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingenmuziekkinderen

Dorpskerk (Peperbus)

In de kerkzaal wordt op borden een overzicht getoond van een deel van de geschiedenis van Leidschendam, met name de opbouw van de wijken en de plaats van de Dorpskerk daarin.

Rondleidingen met toelichting tijdens de openstelling.

Videopresentatie van de geschiedenis van de Dorpskerk in de Binnenhof. Daarbij wordt ingegaan op de invloed van de Italiaanse architectuur op het Hollands Classicisme en op de vroegchristelijke 8-kantige kerken in Italië.

In de kerkzaal expositie van Het Grote Kinderkunstproject i.s.m. SenW.

Beklimmen torentrap naar dak van de kerk met zicht op de dakconstructie en uitzicht op het sluisgebied (toegang € 1,- p.p.)

Tijdens de openstelling zijn koffie en thee verkrijgbaar en limonade voor de kinderen.

Lees meer over de historie…

Delftsekade 7, Leidschendam | Zaterdag 10.00–16.00

etendrinkenexposities

Villa Rozenrust

Ch. Roos, kassier van de Bank van Lening te ’s-Gravenhage, kocht in 1791 een boerderij en liet vervolgens een nieuw ‘bouwmanshuis’ (boerderij) en een ‘heerewooningh’ bouwen. Hij noemde zijn buitenplaats, waar ook stallen, schuren, tuinen en weilanden bijhoorden, Rozenrust.

Lees meer over de historie…..

Veurse Straatweg 104, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

etendrinken

Open Monumentendag Leidschendam Voorburg

Dieselgemaal De Antagonist

Het gerestaureerde monument is in volle glorie met draaiende motoren te bekijken. Vrijwilligers geven toelichting.

Lees meer over de historie……

Stompwijkseweg 11, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

rondleidingen

kinderen

Molendriegang

Het erf rond deze “Parels van Riet” is vrij toegankelijk. De molens van binnen niet.

De molenaars vertellen graag over de functie en de werking van de molens.

Lees meer over de historie…

Stompwijkseweg 24 – 28, Leidschendam

Sint Laurentiuskerk

Er zijn regelmatig rondleidingen door kerk, kerktoren en kerkbos. Er is informatie over de historie van de kerk, en ook zijn vele kerkattributen te bezichtigen. Er wordt aandacht besteed aan Maerten van der Velde, de grondlegger van de kerk in Stompwijk.
Zoals in voorgaande jaren is ook nu de kerktoren te beklimmen.

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 86, Stompwijk

rondleidingen

De Bles (v/h Het Blesse Paard)

Een markant pand met 330 jaar geschiedenis.
De brasserie is open.

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 154, Stompwijk | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

etendrinken

Onze sponsoren:

En met medewerking van:
Sport en Welzijn Leidschendam Voorburg, Haags Bus Museum, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, Huygens Festival  en vele vrijwilligers