Geopende monumenten 2021

Buitengoed Dorrepaal

Informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Westvlietweg 115 | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Huygens’ Hofwijck

Doorlopend programma van 10.00 – 17.00 uur

 • Gratis openstelling huis en tuin
 • Tuintentoonstelling ‘Hofwijck Buiten’
 • Route Izi-travel app ‘Hofwijck Buiten’
 • Speurtocht kids ‘Hofwijck Buiten’

Om 11.00 + 14.00 + 15.00 uur: Instaprondleidingen tuin. Max. 10 deelnemers per tijdstip.

Kijk voor meer informatie onder ‘Kijken, doen en luisteren’: Huygens Hofwijck

Lees meer over de historie …

Westeinde 2a, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Kinderboekwinkel In De Wolken

Loop gerust de winkel binnen en kijk naar het plafond met haar bijzonder stucwerk.

Arend van Dam, schrijver van historische jeugdboeken komt vertellen over zijn nieuwe boek ‘De droom van Amalia’. Na zijn vertelling wordt er met alle kinderen naar Hofwijck gelopen om 1 of misschien 2 van de hoofdpersonen uit zijn nieuwste boek te bewonderen!

Lees meer over de historie…

Herenstraat 167, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Franse Kerk

U bent van harte welkom om rond te kijken in de kerk. Er staan gastvrouwen/gastheren klaar die informatie geven over deze Franse Kerk.

Diverse optredens Huygens Festival

Lees meer over de historie…

Franse Kerkstraat 24, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Museum Swaensteyn

Doorlopend programma OMD van 10.00 – 17.00 uur

 • Gratis openstelling museum
 • Tentoonstelling ‘Corona in LV’
 • Raamexpositie Doutsen Ebbendorf
 • Speurtocht kids ‘Terug in de tijd’

Programma Huygens Festival

 • Om 11.30 en om 13.00 uur: Maciej Wierzcholowski
 • Om 14.00 en om 15.30 uur: Fred Ruoff, Carla Vermeulen

Registratie aan de deur verplicht i.v.m. de Corona-maatregelen.

Kijk voor meer informatie onder ‘Kijken, doen en luisteren’: Museum Swaensteyn

Lees meer over de historie…

Herenstraat 101, Voorburg | Zaterdag 10.00–17.00 uur

Kunstuitleen

Bekijk de drie verdiepingen van het smalste pandje van Voorburg.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 92, Voorburg | Zaterdag 11.00–17.00 uur

Huize Swaensteyn

Let eens op de houten sleutelstukken van de balkconstructie en houten schouwen in het huis; glas-in-lood uit 1632 met zwaanmotief; ijzeren hang en sluitwerk met zwaanmotief; tegeltableaus en ornamenten gevel.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Herenstraat 72 – 74, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Oude of Martinikerk

De werkgroep Oude Kerk Open heeft gezorgd voor gidsen om deze dag belangstellenden te ontvangen en hen desgewenst over de Oude Kerk te informeren.

De hele dag rondleidingen.

Diverse optredens Huygens Festival

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Herenstraat 77, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Algemene Begraafplaats Parkweg

Informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Parkweg 105, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sophia Bewaarschool

U kunt hier lesmateriaal en speelgoed uit de Sophia Bewaarschool zien.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 2, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.00 uur

Brasserie De Koepel

Loop eens binnen en bekijk de prachtige voormalige oranjerie van Buitenplaats Vreugd en Rust.

Oosteinde 1, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.00 uur

Villa Klein Rusthof

Het huis is niet van binnen te bezichtigen. Het erf rondom wel. 

Verdere informatie volgt.

Oosteinde 47, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sint Martinuskerk

Bezoekers kunnen wandelend een rondgang maken door deze markante neogotische Kruisbasiliek die de skyline van Voorburg al sinds jaar en dag van verre bepaalt door zijn 57 meter hoge kerktoren.  

 • openstelling Prieel Byvliet ( koepelhuisje in de tuin langs de Vliet ) uit de negentiende eeuw; één van de laatst overgebleven theehuisjes langs de Vliet; 
 • bij goed weer wordt er door onze vrijwilligers koffie/thee/fris geschonken;
 • via de tuin kan men via de zijgang de kerk in, waar een doorlopende expositie is van een stenen beeldengalerij ( afkomstig uit de OLV Ten Hemelopneming Kerk Voorburg);
 • Via deze zijgang bereikt men het Atrium, waar met doorlopende Powerpoint-presentaties de geschiedenis van de Martinuskerk wordt gepresenteerd, afgewisseld met een programma over de symbolen op Voorburgse begraafplaatsen;
 • Er zijn brochures aanwezig ter begeleiding van een persoonlijke rondgang door het kerkgebouw;
 • Er is een speurtocht mogelijk in het kerkgebouw voor kinderen met volwassenen (speurtochtboekjes aanwezig)
 • Er is een doorlopende expositie van liturgische voorwerpen en liturgische gewaden in de dagkapel;
 • Muzikaal programma: 
  11.30 uur  Concert door gemengd koor Sint Maarten o.l.v. de heer Jos Siebers
  13.00 uur  Orgelconcert op pijporgel door Rolf van den Berg
  14.30 uur  Scratchconcert (koor circa 60 leden) o.l.v. Hans Matla
 • Sluiting 16.00 uur

Aanlegplaats Trekschuit Hadrianus.

Lees meer over de historie…

Oosteinde 56, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Molen De Vlieger

Maak kennis met  Molen de Vlieger en de molentuin

Tijdens Open Monumentendag wordt rond de molen het 400-jarig bestaan gevierd met een groot buitenevenement met o.a. jeugdtheater, een kinderdraaiorgel (mogen kinderen zelf draaien), een demonstratie oude stoomvoertuigen, uitzendingen van zendamateurs. Er worden stroopwafels uitgedeeld. Er is een presentatie van de Historische Vereniging Voorburg. Het jubileumboek wordt verkocht.

Lees meer over de historie…

Essepad 3, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.30 uur

Dr. Neherlaboratorium

Rondleidingen door de monumentale gedeelten van het pand. De toren is om veiligheidsredenen niet toegankelijk.

Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Neherpark 5, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Raadhuis

Het gemeentehuis is in 1940 gebouwd naar ontwerp van architect Alexander Kropholler in de stijl van de Delftse School. Het gemeentehuis werd gebouwd als onderkomen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente die ontstond na de in 1938 opgeheven gemeente Veur en Stompwijk. In 1941 opende toenmalig burgemeester Hendrik Banning het pand.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Raadhuisplein 1, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Het Veur Theater

HH Petrus en Pauluskerk

 • De gehele dag ontvangst en rondleidingen door gastheren en -vrouwen
 • Aan de hand van een brochure bezichtigen kerkgebouw
 • Speurtocht voor kinderen met volwassenen
 • Aanbod ontsteken intentielicht in één van de kapellen

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Sluiskant 28 – 29, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Houtzaagmolen De Salamander

Vrijwillige molenaars laten de molen draaien, zagen uit een eiken stam grote planken en leggen het zaagproces uit.

Molengidsen leiden bezoekers rond door de molen.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

De Wiek 19, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Dorpskerk (Peperbus)

Informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Delftsekade 7, Leidschendam | Zaterdag 10.00–16.00

Villa Rozenrust

Informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…..

Veurse Straatweg 104, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Molendriegang

 

Het erf rond deze “Parels van Riet” is toegankelijk. De molens zijn niet van binnen te bezichtigen.

 

Stompwijkseweg 24 – 28, Leidschendam

Dieselgemaal De Antagonist

Het gerestaureerde monument is in volle glorie met draaiende motoren te bekijken. Vrijwilligers geven toelichting.

Lees meer over de historie……

Stompwijkseweg 11, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sint Laurentiuskerk

Er zijn regelmatig rondleidingen door kerk, kerktoren en kerkbos. Er is informatie over de historie van de kerk, en ook zijn vele kerkattributen te bezichtigen. Er wordt aandacht besteed aan Maerten van der Velde, de grondlegger van de kerk in Stompwijk.
Zoals in voorgaande jaren is ook nu de kerktoren te beklimmen.

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 86, Stompwijk

De Bles

Een markant pand met 330 jaar geschiedenis.
De brasserie is open. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 154, Stompwijk | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Onze sponsoren in 2021:

www.bakkerklink.nl

m.m.v. Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg, De Vlietvaart, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, Huygens Festival en vele vrijwilligers