Geopende monumenten 2019

Buitengoed Dorrepaal

De benedenverdieping van de statige villa is geopend en ook in de kelder kan worden gekeken. In de villa en in de mooie theetuin is koffie en thee verkrijgbaar. Loop het Ommetje Dorrepaal of bezoek het Kabouterbos dat een bezoekje waard is voor kinderen.

Lees meer over de historie…

Westvlietweg 115 | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Buitenplaats Middenburg

Lezing over Middenburg door F. Blokland en mogelijk rondleiding. Nadere gegevens volgen.

Lees meer over de historie…

Westeinde 28 | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Huygens’ Hofwijck

Doorlopend rondleidingen door huis en tuin.

Optredens Huygens Festival.

17de Eeuwse personages en oudhollandse spellen in tuin.

Lees meer over de historie …

Westeinde 2a, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Kinderboekwinkel In De Wolken

Loop gerust de winkel binnen en kijk naar het plafond met haar bijzonder stucwerk.

Optreden Huygens Festival.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 167, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Franse Kerk

U bent van harte welkom om rond te kijken in de kerk. Er staan gastvrouwen/gastheren klaar die meer informatie kunnen geven over deze Franse Kerk.

Diapresentatie over de geschiedenis van de kerk die gesticht werd door uit Frankrijk gevluchte hugenoten.

Optredens in het kader van het Huygens Festival.

Lees meer over de historie…

Franse Kerkstraat 24, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Museum Swaensteyn

Optreden Huygens Festival.

Overige activiteiten volgen.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 101, Voorburg | Zaterdag 10.00–17.00 uur

Kunstuitleen

Bekijk de drie verdiepingen van het smalste pandje van Voorburg.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 92, Voorburg | Zaterdag 11.00–17.00 uur

Huize Swaensteyn

Let eens op de houten sleutelstukken van de balkconstructie en houten schouwen in het huis; glas-in-lood uit 1632 met zwaanmotief; ijzeren hang en sluitwerk met zwaanmotief; tegeltableaus en ornamenten gevel.

Informatie over de geschiedenis van Huize Swaensteyn ligt klaar voor de bezoekers.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 72 – 74, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Oude of Martinikerk

De werkgroep Oude Kerk Open heeft gezorgd voor gidsen om deze dag belangstellenden te ontvangen en hen desgewenst over de Oude Kerk te informeren.

Carillonconcert door de beiaardier van Voorburg. 

Optredens Huygens Festival.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 77, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sophia Bewaarschool

De Sophia Bewaarschool is een goed voorbeeld van het lossere neoclassicisme uit de 2de helft van de 19de eeuw, waarin meer aandacht is voor vrijere vormen dan tijdens de strenge neo-Grecperiode (laat neoclassisisme/vroege neorenaissance). Het gebouw deed tot 1986 dienst als school.

Lees meer over de historie…

Herenstraat 2, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.00 uur

Tennispark Vreugd en Rust

Rondleiding Park door Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg.

Overige activiteiten volgen.

Lees meer over de historie…

Oosteinde 5, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Buitenplaats Vreugd en Rust

Informatie volgt

Lees meer over de historie…

Oosteinde 14, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sint Martinuskerk

De gehele dag:

  • Ontvangst door gastheren en -vrouwen
  • Aan de hand van een brochure bezichtigen kerkgebouw
  • Speurtocht voor kinderen met volwassenen

Nadere informatie volgt.

Lees meer over de historie…

Oosteinde 56, Voorburg | Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Molen De Vlieger

Er zijn rondleidingen met uitleg over de werking van de molen. Bij voldoende wind draaien de wieken en wordt het polderwater weggemalen. Dat is goed te zien bij de ingang van de molen aan het Essepad.

Nadere informatie volgt.

Lees meer over de historie…

Essepad 3, Voorburg | Zaterdag 11.00 tot 16.30 uur

Boerderij Essesteijn

Informatie volgt

Lees meer over de historie…

Essepad 6-8, Voorburg | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Sint Martinuskerk

Het Dr. Neherlaboratorium dateert uit 1955 en is ontworpen door architect J.S. van Embden. Het complex is typisch voor de periode van de wederopbouw: praktisch en zakelijk.

Rondleidingen door de monumentale gedeelten van het pand. De toren is om veiligheidsredenen niet toegankelijk.

Lees meer over de historie…

Neherpark 5, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Molen De Vlieger

Het gemeentehuis is in 1940 gebouwd naar ontwerp van architect Alexander Kropholler in de stijl van de Delftse School. Het gemeentehuis werd gebouwd als onderkomen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente die ontstond na de in 1938 opgeheven gemeente Veur en Stompwijk. In 1941 opende toenmalig burgemeester Hendrik Banning het pand.

Rondleidingen door het pand.

Lees meer over de historie…

Raadhuisplein 1, Leidschendam | Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

Het Veur Theater

Informatie volgt

Lees meer over de historie…

Damlaan 44, Leidschendam | Zaterdag vanaf 13.00 uur

Houtzaagmolen De Salamander

Informatie volgt

Lees meer over de historie…

De Wiek 19, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

HH Petrus en Pauluskerk

De gehele dag:

  • De gehele dag ontvangst door gastheren en -vrouwen
  • Aan de hand van een brochure bezichtigen kerkgebouw
  • Speurtocht voor kinderen met volwassenen
  • Aanbod ontsteken intentielicht in één van de kapellen

Nadere informatie volgt

Lees meer over de historie…

Sluiskant 28 – 29, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Dorpskerk (Peperbus)

In de kerkzaal wordt op borden een overzicht getoond van een deel van de geschiedenis van Leidschendam, met name de opbouw van de wijken en de plaats van de Dorpskerk daarin.

Rondleidingen met toelichting tijdens de openstelling.

Videopresentatie van de geschiedenis van de Dorpskerk in de Binnenhof. Daarbij wordt ingegaan op de invloed van de Italiaanse architectuur op het Hollands Classicisme en op de vroegchristelijke 8-kantige kerken in Italië.

Beklimmen torentrap naar dak van de kerk met zicht op de dakconstructie en uitzicht op het sluisgebied (toegang € 1,- p.p.)

Tijdens de openstelling zijn koffie en thee verkrijgbaar en limonade voor de kinderen.

Lees meer over de historie…

Delftsekade 7, Leidschendam | Zaterdag 10.00–16.00

Villa Rozenrust

Ch. Roos, kassier van de Bank van Lening te ’s-Gravenhage, kocht in 1791 een boerderij en liet vervolgens een nieuw ‘bouwmanshuis’ (boerderij) en een ‘heerewooningh’ bouwen. Hij noemde zijn buitenplaats, waar ook stallen, schuren, tuinen en weilanden bijhoorden, Rozenrust.

Informatie volgt

Lees meer over de historie…..

Veurse Straatweg 104, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Dieselgemaal De Antagonist

Het gerestaureerde monument is in volle glorie met draaiende motoren te bekijken. Vrijwilligers geven toelichting.

Lees meer over de historie……

Stompwijkseweg 11, Leidschendam | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Molendriegang

Het erf rond deze “Parels van Riet” is vrij toegankelijk. De molens van binnen niet.

De molenaars vertellen graag over de functie en de werking van de molens.

Lees meer over de historie…

Stompwijkseweg 24 – 28, Leidschendam

Sint Laurentiuskerk

Er zijn regelmatig rondleidingen door kerk, kerktoren en kerkbos. Er is informatie over de historie van de kerk, en ook zijn vele kerkattributen te bezichtigen. Er wordt aandacht besteed aan Maerten van der Velde, de grondlegger van de kerk in Stompwijk.
Zoals in voorgaande jaren is ook nu de kerktoren te beklimmen.

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 86, Stompwijk

De Bles

Een markant pand met 330 jaar geschiedenis.
De brasserie is open.

Lees meer over de historie…

Doctor van Noortstraat 154, Stompwijk | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur