RONDLEIDINGEN

Huize Arentsburgh, Arentsburghlaan 3, Voorburg

Lezingen Bert van de Valk:
– Het landschap van West Nederland ten tijde van de Romeinen
– Forum Hadriani verbonden met de buitenwereld

Collectie Romeinse munten van Hans van Gastel

Park Arentsburgh, Voorburg

De nieuwe wethouder van Culturele Zaken, Astrid van Eekelen, zal om 11.00 uur met een deel van de gemeenteraad aanwezig zijn (details nog niet bekend): “Monument uitgelicht”.

In het park toont Vereniging Pax Romana het burgerleven langs de Limes in het Romeinse Nederland van de 1ste eeuw na Christus in de vorm van ambachten in het kampleven, zoals koken, houtbewerken, leerbewerken en koperkloppen.

Twee personen van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg geven een rondleiding door het park en er staat een kraam met archeologische vondsten.

Buitengoed Dorrepaal – Westvlietweg 115
Informatie volgt.

Huygens’ Hofwijck – Westeinde 2a
Doorlopend rondleidingen door huis en tuin.

Optredens Huygens Festival.

In 2017 is het precies 375 jaar geleden dat Constantijn Huygens zijn buitenplaats Hofwijck in gebruik nam. In het teken van de viering is de film Met Constantijn Huygens naar Venetië. The movie. gemaakt en wordt deze doorlopend getoond in de Oudhollandse Keuken.
Voor meer informatie

Huize Swaensteyn – Herenstraat 72 – 74
Informatie over de geschiedenis van Huize Swaensteyn ligt klaar voor de bezoekers.

Oude Kerk – Herenstraat 77
Er zijn gidsen aanwezig met informatie over de Oude of Martinikerk.

Het carillon wordt bespeeld van 16.30 – 17.00 uur en de toren kan worden beklommen.

Muziek in samenwerking met het Huygens Festival

Sint Martinuskerk – Oosteinde 56

– Doorlopende expositie van kerkelijke kunstschatten in dagkapel
– Doorlopende expositie van stenen beeldengalerij (nieuw en afkomstig uit de OLV Ten Hemelopneming Kerk Voorburg) in de zijgang van de dagkapel
– Openstelling prieel Byvliet (bij mooi weer)
– Informatie activiteiten van de parochie aanwezig
– Doorlopende presentatie in Atrium (restauratie prieel Byvliet, symbolen Voorburgse begraafplaatsen en        restauratie Martinuskerk)
– Expositie Kinderkunst in Atrium
Muzikale uitvoeringen:
11.30-12.45 Kooruitvoering St Maartenskoor
13.00-13.30 Rolf van den Berg bespeelt het pijporgel
14.00-15.00 Muzikale uitvoering door Kwartet Homus met begeleiding van pianist
16.00 Sluiting

Molen De Vlieger – Essepad 3

Er zijn rondleidingen met uitleg over de werking van de molen. Bij voldoende wind draaien de wieken en wordt het polderwater weggemalen. Dat is goed te zien bij de ingang van de molen aan het Essepad.

Naar aanleiding van het thema “In Europa” zal Molen de Vlieger in de loop van dit seizoen een fototentoonstelling opzetten “Molens in Europa” waarin de historisch ontwikkeling van molens in, en de komst van molens naar, Nederland wordt verduidelijkt.

Houtzaagmolen De Salamander – De Wiek 19

Voorlopig programma:

– Story telling / verhalen vertellen door acteur Stef Feld
– Molenaars zagen boomstammen tot planken
– Houtdraaien
– Molengidsen zorgen voor rondleidingen in de molen
– Kinderen gaan aan de slag met figuurzaag en maken voorwerpen

H. Petrus en Pauluskerk – Sluiskant 29

Op verzoek kan men rondgeleid worden door de kerk. Gastheren en gastvrouwen ontvangen u en wijzen u de weg. Bij hen kunt u terecht indien u vragen heeft.

Scratch-concert o.l.v. dirigent Martin van der Brugge. Zangers en zangeressen studeren het themaconcert ‘Een muzikale reis door Europa’ in, een mix van klassiek en modern passend bij het thema ‘In Europa’.
Uitvoering van het concert: 14.30 – 15.00 uur.

Dorpskerk (Peperbus) – Delftsekade 7

Rondleidingen met toelichting van Johan van Reisen en Carla Bregman tijdens de openstelling.

Naast de gebruikelijke openstelling van de torentrap (toegang € 1,-) voor het bekijken van de houten kap van de Dorpskerk en het mooie uitzicht op de Sluis:
– rondleidingen met toelichting in de kerkzaal van de Dorpskerk
– videopresentatie van de geschiedenis van de Dorpskerk in de Binnenhof. Daarbij wordt ook ingegaan op de invloed van de Italiaanse architectuur op het Hollands Classicisme en op de vroegchristelijke, 8 kantige kerken in Italië, bv. in Ravenna en de mooie baptisteria in verschillende steden.
– de kinderen die de kijkdozen maken met de gevels van kerken in het Kinderkunstproject zullen deze presenteren in de kerkzaal. De kinderen komen van de basisschool aan de Tol.
– verder is er koffie en thee en limonade voor de kinderen

Sint Laurentiuskerk – Doctor van Noortstraat 86

Er zijn regelmatig rondleidingen door de kerk, kerktoren en kerkbos. Er is informatie over de historie van de kerk en ook zijn vele kerkattributen te bezichtigen.